Informacja z przebiegu konsultacji

projektu zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania.

informacja o przebiegu konsultacji – zmiana