Informacja Wójta Gminy Lubin

o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.

zaproszenie do przedkładania propozycji do zmian -dotacje 2017

projekt uchwały do konsultacji