Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2016 rok

na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w Gminie Lubin.

informacja o rozstrzygnieciu