Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Lubin w 2019 roku

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy      ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:

22-27 marca 2019 roku – mężczyźni,

28 marca 2019 roku – kobiety.

 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 roku.