Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na 2018 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin

informacja