Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego w zakresie ograniczania populacji szkodliwych owadów.

Informacja Lasy Państwowe