Informacja Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o pomocy dla rolników dotkniętych suszą.

Informacja