Informacja o zmianie ogłoszenia dot. przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.

Załączniki: