Informacja o zgłoszeniu oferty

w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Nasz Niemstów”

Pismo o uznaniu celowości realizacji zadania publicznego pt. Koncert muzyki operowo- operetkowej w Niemstowie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zgłoszona przez Stowarzyszenie Nasz Niemstów pt. Koncert muzyki operowo-operetkowej w Niemstowie