Informacja o zawarciu umowy dot. przebudowy ul. Bursztynowej w Oborze

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA BURSZTYNOWA) – DZ. NR 364

Załączniki:

1. – Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf ( 34.01 KB)