Informacja o zawarciu umowy

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK NA DZIAŁCE NR 124.

zawiadomienie o zawarciu umowy