Informacja o zawarciu umowy – ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SZKLARACH GÓRNYCH

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I

zawiadomienie o zawarciu umowy-Szklary Gorne