Informacja o zawarciu umowy BIEŻĄCE REMONTY DRÓG

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN

zawiadomienie o zawarciu umowy