Informacja o zawarciu umowy

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN

Zawiadomienie o zawarciu umowy