INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY