Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Wójt Gminy Lubin informuje, że postępowanie kwalifikacyjne dotyczące naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Księginicach zostało zakończone bez dokonania wyboru.

Dziękujemy kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie i złożyli swoje oferty.

Wójt

/-/ Tadeusz Kielan