Informacja o wyniku przetargu dot. zimowego utrzymania dróg

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

Załączniki:

1. – zawiadomienie o wyborze oferty.pdf ( 51.56 KB)