Informacja o wyniku przetargu: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLA

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 39/8 I 39/17 W MIEJSCOWOŚCI GOLA

Zawiadomienie o wyborze oferty-gola