Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZIAŁCE NR 150, 183 – ETAP 1.

Załączniki:

1. – zawiadomienie o wyborze oferty.pdf ( 71.33 KB)