Informacja o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PIESZKÓW

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PIESZKÓW GMINA LUBIN (KIERUNEK NIEMSTÓW – GORZELIN)– ETAP II.

zawiadomienie o wyborze oferty