Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE – DZ. NR 33 – ETAP I.

Załączniki:

1. – zawiadomienie o wyborze oferty.pdf ( 70.34 KB)