Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN.

zawiadomienie o wyborze oferty