Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie.

zawiadomienie o wyborze oferty