Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu – bieżące remonty dróg

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.

zawiadomienie o wyborze oferty