Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu – oświetlenie

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK NA DZIAŁCE NR 124

zawiadomienie o wyborze oferty-oswietlenie