INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNA KSIĘGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury na w/ w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Wdowiak zam. Gorzyca.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Wdowiak spełnia oczekiwania wymagane do zatrudnienia na danym stanowisku pracy a ponadto wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami.

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Młynek