Informacja o wyniku I przetargu

ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 14 w Karczowiskach

Informacja o wyniku przetargu