Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II

uniewaznienie