Informacja o unieważnieniu przetargu dot. zimowego utrzymania dróg

Informacja o unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017”

Załącznik:

1. – unieważnienie.pdf ( 35.61 KB)