INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI GMINY LUBIN

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA