Informacja o udzieleniu zamówienia

na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska, 3. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola.

Informacja