Informacja o udzieleniu zamówienia

na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, 3.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.

Informacja