INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA