Informacja o udzieleniu zamówienia

dot. dostawy i montażu obiektu kontenerowego szatni z zapleczem socjalnym dla terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Niemstów gm. Lubin

informacja o udzieleniu zamówienia