Informacja o udzieleniu zamówienia

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin.”

Informacja o udzieleniu zamówienia