Informacja o udzieleniu zamówienia

na prace geodezyjne: Wznowienie punktów granicznych działki nr 225 oraz części działki nr 226/1, położonych w obrębie Gorzyca oraz Ustalenie granic działki nr 133/1 oraz części działki nr 133/2, położonych w obrębie Gorzelin.

Rolnictwo SKMBT_C35319092608391-1