Informacja o rozwiązaniu stowarzyszenia Lubiński Klub Jeździecki TARPAN w Krzeczynie Wielkim

W związku z zaprzestaniem działalności statutowej, na wniosek Starostwa Powiatowego w Lubinie, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 16 lipca 2015 r. podjął decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia i zarządził likwidację osoby prawnej pod nazwą: „Lubiński Klub Jeździecki TARPAN w Krzeczynie Wielkim