Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Materiały dotyczące konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach