INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHRÓSTNIKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA i WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHRÓSTNIKU, DZ. NR 270/75

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8499,idmp,1,r,r