Informacja o planowanym przeprowadzeniu

zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego wraz z mapą sytuacyjną.

SKMBT_C35318043013191

mapa