Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE NR 2/2.

zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania