Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych

opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Zgłoszenie Komisje Konkursowe