Informacja Nadleśnictwa Legnica

o polowaniu zbiorowym w dniu 09 grudnia 2017 r. na terenie obwodów łowieckich nr 123, 124

Informacja o polowaniu obw. łow. 123 i 124 Legnica 3