Informacja Koła Łowieckiego „BORSUK”

w Lubinie o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2016/2017 (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ „BORSUK” w sezonie 2016/2017)

Informacja