Informacja GOPS w sprawie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie przypomina rodzicom i opiekunom dzieci obecnie pobierającym świadczenie 500+, iż zgodnie z informacją o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 r.

Dlatego w 2020 r. nie należy składać wniosków w żadnej formie (ani w formie elektronicznej, ani papierowej).

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej

Rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. elektronicznie – za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej lub papierowo – w siedzibie tutejszego Ośrodka, bądź wysyłając pocztą.

(RED)