Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Lubin odpowiedni wniosek:

• w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia

2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

• w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich

kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31

lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Załączniki: