Informacja dotycząca szacowania szkód łowieckich

Jutro  wchodzi w życie ustawa nowelizująca  nowe Prawo łowieckie zmieniająca m. in. tryb i zasady szacowania szkód łowieckich. Wnioskowali o to rolnicy i samorządowcy. Zgodnie z ich wnioskami przedstawiciele gmin nie będą już wchodzić w skład komisji  szacującej szkody łowieckie ani nie będą stroną postępowania.

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1507), nowelizująca ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), określająca m. in. tryb i zasady szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z ww. regulacją prawną szacowanie szkód łowieckich, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
  • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda
  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

Zgodnie z przywołaną zmianą ustawy, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 23 sierpnia 2018 r. należy składać do właściwego dzierżawcy (Koła Łowieckiego) albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Przedstawiciel Gminy nie wchodzi w skład komisji  szacującej szkody łowieckie ani nie jest stroną postępowania.

(MK, SR)