Informacja dotycząca przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

Załączniki: