Informacja dot. udzielenia dotacji na krzewienie kultury i sztuki

Informacja

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 

 W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie I – realizacja przedsięwzięć artystycznych i społeczno-kulturalnych związanych z tradycją i historią oraz upowszechnianiem muzyki, plastyki,teatru lub tańca.

 

Wójt Gminy Lubin przyznaje dotacje:

 

Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obory” z siedzibą w Oborze, ul. Chabrowa 5P, w kwocie 3 250,00 zł
na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: Popularyzacja kultury i tradycji rolniczej Gminy Lubin poprzez organizację wystawy i konkursu maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych działań wzmacniających.

 

Stowarzyszeniu  na Rzecz Rozwoju i integracji Mieszkańców Wsi Miroszowice „ Bocianie Gniazdo” z siedzibą w Miroszowicach 8 e. w kwocie 400,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Historia na murze pisana, czyli 750 lat Miroszowic” .

 

Stowarzyszeniu „ Nasz Wiercień” z siedzibą w Wiercieniu 60 w kwocie 2 750,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „ Zimna Woda Dolnośląską Stolicą Kultury – Dlaczego nie ?

 

Zespołowi Folklorystycznemu „ Lubin” z siedzibą w Krzeczynie Wielkim 18 w kwocie 12 000,00 zł

na wsparcie realizacji zadania pn. „ II Przegląd Zespołów Folklorystycznych o Puchar Wójta Gminy Lubin.”