Informacja dot. sprzedaży napojów alkoholowych

Przypomina się, że organizacja imprez plenerowych na terenie naszej gminy, podczas których planowana jest sprzedaż napojów alkoholowych wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Zezwolenia udziela się wyłącznie po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W myśl art. 106 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych zobowiązana jest do wydania opinii nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.

W związku z tym przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinni składać wnioski w tej sprawie z co najmniej trzy-tygodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy wniosek zostanie złożony zbyt późno należy wziąć pod uwagę fakt, że zezwolenie nie zostanie udzielone we wnioskowanym terminie.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich UG w Lubinie